Web Sitesi Kullanım Şartları - Positive Mice Tanıtım Turizm Organizasyon AŞ

Positiv Mice 20 Years
Positive-Mice-20-Years
İçeriğe git
Web Sitesi Kullanım Koşulları
Web Sitesi Kullanımı
Web Sitesi Kullanım Koşulları

1. Ziyaret etmekte olduğunuz ‘’ www.positivemice.com ‘’ bu sitedeki tüm içerik; sadece ziyaretçileri/kullanıcıları bilgilendirme ve firma tanıtımı amacı ile hazırlanmış olup, her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi ve belge, logo-ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, Positive Tanıtım Turizm Organizasyon A.Ş.’ye aittir. Bu web sayfasında yayımlanan tüm içerikler ulusal ve uluslararası kanunlar/sözleşmeler ile korunmaktadır. Bunların Positive’in yazılı ve açık izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanımı, uyarlanması, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, teşhiri, değiştirilmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen işlemlere aracılık edilmesi, yapılmasının ve/veya aracılık edilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kâr amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler, yazıcıdan çıktı alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2. ‘’ www.positivemice.com ‘’ sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere, bilgi verme amacıyla bağlantı (link) verilebilir. Kullanıcı; site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Positive’in hiçbir denetim ve kontrolü olmadığı için, linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Positive’in böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir bilgi, içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

3. Positive bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgeleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla bulundurmakla birlikte her türlü içeriğin eksik olup olmadığı ile güncelliğini kabul ve taahhüt etmez. Sitede yayımlanan bilgi-belgelerin kullanımından dolayı her türlü risk kullanıcıya ait olup, Positive’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Yine bu web sitesinin, kullanıcının bilgisayar ve/veya diğer yazılım araçlarına virüs vb nedenlerle zarar vermesi halinde Positive’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluğunun olmadığı kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

4. Kullanıcılar, sitede bulunan formlar aracılığı ile kişisel bilgi göndermeleri halinde, bu bilgilerin Positive tarafından saklanmasını ve kullanımını kabul ederler. Positive bu bilgileri diğer şirketleri tedarikçileri ile paylaşabilir. Bununla birlikte kullanıcılar, kişisel bilgilerinin Positive tarafından; iş süreçlerinin takibi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, bilgilendirmeler, vb konularda telefon aramaları, kısa mesaj servisleri, e-posta vb. gönderme gibi etkinliklerini Positive adına gerçekleştiren üçüncü kişi servis sağlayıcılara verilmesini peşinen kabul ederler. Kullanıcılar, bu tür belgelerin gönderiminin durdurulmasını her zaman talep edebilirler. Positive kullanıcıların kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılara ait kişisel bilgiler; yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, yargı/idari/denetim organının talebi doğrultusunda veya Positive veya site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanımı alanındaki bu gizlilik kuralları Positive tarafından dilediği anda ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir olup, yapılan değişiklikler yine bu siteden ilan edilecektir.

5. Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. Kişisel veri toplamaya yönelik olmayan bu çerezleri çeşitli tarayıcılar engelleyebilmektedir. Bu izleme teknolojisini devre dışı bırakmaya programlanmış tarayıcı kullanan kullanıcılar sitenin bazı bölümlerine erişemeyecektir. Konu ile ilgili kullanmakta olduğunuz browser açıklamalarını inceleyiniz.

6. Sitede yayımlanan bilgi ve verilerin hiçbirisi Positive tarafından yöneltilmiş ticari teklif değildir. Kullanıcı; sitede yer alan bilgi ve veriler ışığında almış olduğu tüm karar, beklenti ve işlemden münhasıran sorumludur. Sitede yer alan ticari veri ve bilgiler; hiçbir şekilde kılavuz olarak kabul edilemez. Aksi durumun kabulü hiçbir şekilde Positive’in hukuki ve cezai olarak bağlamayacaktır.

7. Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmekte olup yine aynı esasta verilmeye devam edilecektir. Positive bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. Positive ya da başka bir grup şirketi ya da bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.

8. Kullanıcıların işbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından Positive sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar; siteyi ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Kullanım şartlarına aykırılık halinde Positive her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.

Copyright © 2023  Positive Creative Team
İçeriğe dön